netvietnet

Tướng tài ở tâm – Tống Bùi Sơn

Đại tướng cầm quân hơn cả soái
Nhân hậu một đời, thật hiếm hoi.
Nếu không phải thế làm sao thọ
Hết cả tuổi trời, thế gian coi.


Ai nói cầm binh thì không đức
Người là gương sáng để đời soi
Thương dân thương lính, yêu hết mực
Đối với kẻ thua chẳng hẹp hòi.


Công lớn non sông luôn ca tụng
Nhưng đối với Người bình dị thôi
Trải tấm lòng son cùng dân tộc
Thế trận lòng dân, gắn trọn đời.

BT: Vương Chi Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *