netvietnet

Trần Đức Tĩnh – Nhà Văn

Sinh năm: 1976
Quê quán: Thành phố Tuyên Quang.
Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1


Trần Đức Tĩnh từng làm sĩ quan chỉ huy tại Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2, hiện làm biên tập viên văn học Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
Trần Đức Tĩnh: Anh Là người viết nhiều về đời sống của những người lính trẻ ngày hôm nay.
Quan niệm: Văn chương là nghệ thuật hư cấu, nhưng bản thân con người không thoát khỏi hiện thực khách quan. Việc gì cũng có thể xảy ra xung quanh đời sống con người, chúng ta không nên sao chép lại sự kiện mà hãy viết theo suy nghĩ của chính mình bằng tư duy logic…

BT: Vương Chi Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *