netvietnet

Nhật Quỳnh – Nhà thơ

Nhà thơ Nhật Quỳnh

Tên thật: Bùi thị Tuyết Mai
sinh ngày 01 tháng 01 năm 1970
Tại Yên Khanh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Tốt nghiệp Khoa Nga văn Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.
Hiện đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.
Hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh.

Tác phẩm đã xuất bản:
– Thế giới của em (thơ)
– Giả dụ (thơ – NXB Văn Học 2012)

Vương Chi Lan