netvietnet

Nguyễn Thành Giang – Nhà thơ trẻ

Nhà thơ trẻ Nguyễn Thành Giang
Nguyễn Thành Giang
Sinh ngày 01/ 06/ 1988


Nguyên quán và chỗ ở hiện nay: Tổ 6, khối phố 2, phường Trường Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
Hiện viết văn, viết báo, làm thơ và là cộng tác viên của nhiều báo…
Có thơ, văn, truyện ngắn đăng trên nhiều báo địa phương và trung ương
Là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Tam Kỳ

Vương Chi Lan