netvietnet

Nguyễn Mậu Triết – Nhà thơ

Nguyễn Mậu Triết

Sinh năm:  15 /5/1959

Bút hiệu khác : Cao Nguyên Xưa – Nguyên Ngã

Quê quán:  Quảng Ngãi Nguyen Mau Triet Hiện sống tại:  Thành phố HCM

Email: caonguyentho@gmail.com – mautrietmadaguoi@yahoo.com

Thơ đầu tay: Thơ Nguyễn Mậu Triết – 2014

BT: Vương Chi Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *