netvietnet

Huệ Nguyên – Nhà thơ trẻ

Nhà thơ trẻ Huệ  Nguyên

Tên thật: Nguyễn Văn Hợp
Sinh ngày 09-02-1986
Nguyên quán: Đông Hưng – Thái Bình
Trú quán: Lăk –Đăk Lăk.
Hội viên Hội VHNT Đăk Lăk

Tác phẩm đã xuất bản:

– Thơ và Tôi – (NXB Văn Nghệ – 2010)
– Ngày Xa Em (NXB Thanh Niên – 2011)
– Mùa Gọi – NXB Hội nhà văn – 2012

Sắp in:
Phía Ngày Loang Nắng – NXB Hội Nhà Văn

Giải Thưởng:
Giải C – Cuộc vận động sang tác văn học Đăk Lăk năm 2006
Giải B – Giải thưởng VHNT Đăk Lăk năm 2012 cho tập thơ Mùa Gọi
Giải: Tác giả trẻ – Giải thưởng VHNT của LHH các ngành VHNT Việt Nam năm 2012

Vương Chi Lan