netvietnet

Category Archives: Tôn Nữ Thu Thủy

Tiễn người đi – Tôn Nữ Thu Thủy

(Thành kính dâng lên hương hồn Đại tướng) Cho chúng con được kính cẩn nghiêng mình. Bên linh cữu Người – Đại tướng anh minh. Tin Người ra đi, chiều cuối Thu nổi gió. Sét đánh ngang tai, nghe hung tin chưa rõ Vũng tàu, thành phố miền Đông nam Tổ quốc,