Maddox & Pax Jolie-Pitt Playing Soccer With Friends

51045813 Angelina Jolie and Brad Pitt’s sons Maddox and Pax playing soccer with friends at a park in Burbank, California on March 23, 2013. Pax was rocking a ‘Pho Made In Vietnam’ t-shirt to show off his heritage. FameFlynet, Inc – Beverly Hills, CA, USA – +1 (818) 307-4813

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *