Home / Tác giả / Tống Bùi Sơn

Tống Bùi Sơn

Gửi nhớ – Tống Bùi Sơn

Lời nguyền Tô Thị

Hoa trên đỉnh núi ấy hoa đào
Chọn mùa đua nở ở trên cao
Đến độ xuân về hoa muốn nhắc
Lời nguyền Tô Thị tự thủa nào!

Xem thêm »