Home / Tác giả / Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh

nhat quynh

Nhật Quỳnh – Nhà thơ

Nhà thơ Nhật Quỳnh

Tên thật: Bùi thị Tuyết Mai
sinh ngày 01 tháng 01 năm 1970
Tại Yên Khanh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Tốt nghiệp Khoa Nga văn Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Xem thêm »