Nguyễn Thánh Ngã
Quê gốc Quảng Ngãi
Hội viên Hội VHNT Các dân tộc thiểu số Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Lâm Đồng


Tác phẩm đã xuất bản :
1. NHỚ XANH
2. NHÌN TỪ ĐÔI MẮT KHÁC
3. THƯỢNG NGUỒN NGẠC NHIÊN
4. GÕ
Giải thưởng :
–  Giải nhất thơ HAIKU Việt – Nhật 2009
Hiện sống và viết tại vùng núi Đà Lạt – Lâm Đồng
N.T.N

Vương Chi Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *