Monthly Archives: Tháng Tám 2015

Thư tòa soạn – DUYÊN DÁNG VIỆT NAM – kỳ 6

Bạn đọc thân mến,
Duyên Dáng Việt Nam số 6 đánh dấu một mốc thời gian chưa dài, chỉ là chặng đường 3 tháng kể từ ngày ấn hành bộ mới. Nhưng đối với chúng tôi, mỗi con số thứ tự từ 1 đến 6 lại là một bước trưởng thành, không chỉ đo khoảng cách trong 15 ngày một ấn bản mà là một bài học kinh nghiệm nghiêm túc để tự mình cải tiến nội dung, hình thức để Duyên Dáng Việt Nam mỗi khi mang diện mới, Continue reading