Monthly Archives: Tháng Sáu 2015

NGUYỄN THÁI SƠN VÀ TƯ DUY TẤT CẢ CÙNG THẮNG – Vương Chi Lan

Quyền lợi và trách nhiệm được chia đều trên nguyên tắc “Tất cả cùng thắng”, và quả tất cả đã cùng thắng, anh đã mãn nguyện chưa? Anh chỉ cười mà rằng, mình không thích cái định kiến thương trường là chiến trường. Mình mơ ước một thương trường bắt đầu sự cạnh tranh trong […]