Monthly Archives: Tháng Năm 2015

Chợ quê (Phần 6 – 7) – Nhật Hồng

Phương Nga vừa bước vào cửa con Cúm* (* tên con chó) thót ra mừng cụp đuôi, nó ứ ứ trong cổ như chào chủ nhân đi xa mới về. Thật ra, từ thành phố về đây chỉ hơn hai giờ ngồi ô tô nhưng Phương Nga ít khi về, ngoại trừ về để xin tiền hoặc có việc gì đó!

Duyên Dáng Việt Nam số 2 – MTG

Sau khi phát hành Duyên Dáng Việt Nam số 1, được bạn đọc đón nhận, ủng hộ nhiệt tình, tạo ấn tượng tốt đẹp và theo đánh giá của nhà phát hành: Duyên Dáng Việt Nam số 1 đã làm đảo ngược định kiến báo giấy sẽ không “sống nổi” trong tình hình người đọc quay lưng với báo giấy như hiện nay.