Monthly Archives: Tháng Một 2015

Một giờ với tác giả hương bùn – Trung Trường

MỘT GIỜ VỚI TÁC GIẢ HƯƠNG BÙN

Ngày ấy, vào năm 1979, trong một lần đi cùng nhà văn Bùi Cát Vũ về mặt trận Batamboong, Campuchia (Ông cũng chính là tham mưu trưởng Quân đoàn 4, còn tôi là lính cận vệ) ông đưa cho tôi xem bài báo có tựa rất lính “Chiều trên chốt” và khen “Cậu này viết cứng”.