Monthly Archives: Tháng Mười Một 2014

Bàn về sự mơ mộng của con người – Hà Hùng

Nếu chúng ta tư duy vấn đề gì là một, thì chúng ta mơ mộng tràn trề xung quanh nó là rất nhiều. Vì tư duy là bằng ý thức có hạn. Còn mơ mộng là hoạt động vô hạn trong tâm lý vốn phức tạp của con người chúng ta. Nhưng vì tinh thần là tự do cá nhân, nó luôn bị giới hạn bởi hoàn cảnh sống khác nhau của mỗi người. Continue reading

Tôi chú ý đến Huỳnh Mẫn Chi – Nhà văn Nguyễn Quang Sáng

Tôi chú ý đến Huỳnh Mẫn Chi từ khi tôi đọc câu chuyện “Ngày tôi về với má” của cô ấy. Người kể chuyện xưng “Tôi”. Tôi với nhân vật “Tôi” trong câu chuyện “Ngày tôi về với má” là người miền tây, cùng thời với nhau. Anh kể về kỷ niệm của anh thời thơ ấu, tuổi đầy cảm xúc, nhạy cảm với đôi mắt trong trắng, ngắm nhìn chim bay, nghe chim hót, mỗi loài chim mỗi tiếng hót líu lo rất riêng. Continue reading