Monthly Archives: Tháng Mười 2014

Cỏ Bạc Đầu Ông trị bệnh tiểu đường rất hiệu nghiệm – Vương Chi Lan

Đây là cỏ Bạc Đầu Ông (còn gọi là cây nở ngày đất) theo người dân thường gọi . Chuyên điều trị bệnh tiểu đường rất hữu hiệu và giúp ngừa ung thư, các biến chứng có nguồn gốc từ căn bệnh tiểu đường.