netvietnet

Monthly Archives: Tháng Tám 2014

Nói láo – Một sinh hoạt văn hóa Quảng Nam (Phần cuối) – Vũ Đức Sao Biển

Người Quảng Nam có năng khiếu hài hước. Một trong những biểu hiện của năng khiếu đó là nói láo. Trong nói láo, có sự gặp gỡ, giao thoa của người nói và người nghe, của chủ thể và khách thể. Người nói có nhu cầu thể hiện năng khiếu nói láo để làm vui […]