Monthly Archives: Tháng Tám 2014

Người lao công – Lưu Quang Minh

Dì làm trong trường đã nhiều năm. Chính xác là bao lâu thì bản thân dì không nhớ rõ lắm. Bốn, năm năm hoặc nhiều hơn… Mà quan trọng gì chứ – dì nhủ thầm, chắc cũng chẳng ai màng nhớ đến – cả tên của dì và cái công việc thầm lặng đều đặn lặp đi lặp lại ngày qua ngày ấy.

Thơ tân hình thức Việt – Tiếp nhận & Sáng tạo – Hồ Đăng Thanh Ngọc

Thơ Tân hình thức Việt được khởi xướng từ đầu năm 2000. Đến nay, nó đã có 15 năm tồn tại và ảnh hưởng, đã có hàng ngàn bài thơ Tân hình thức của hàng trăm tác giả đã ra đời, nhiều tác phẩm thơ và tiểu luận được công bố.