Daily Archives: 10.06.2014

Thái Sơn quê Trạng một vùng quê Cách mạng – Mạnh Quỳnh

Tôi về Thái Sơn một ngày xuân, trong tiết thanh minh, trời đất cũng dâng đầy cảm xúc,… Bừng lên nắng ấm. Thoáng đây thôi, đỉnh Cột Cờ còn ẩn hiện trong bụi mưa sương khói, bỗng vụt hiện ra sừng sững, xanh thẫm in trên nền trời lam biếc…