Daily Archives: 07.06.2014

Cái duyên trong bài thơ ” Say duyên” của Thu Phan – Triều Châu

Chữ “duyên” có nhiều từ ghép, và mỗi chữ gán ghép đó nói lên nhiều ý nghĩa khác nhau như:“ Duyên số, duyên phận, duyên kiếp, duyên tiền định, duyên con gái ” hay “ Duyên tập, duyên tuyến, duyên biên, duyên khách” hoặc như là ” Duyên mộc cầu ngư, duyên tài thụ chức…”.