Daily Archives: 01.06.2014

Vòi rồng không thể hút cạn nước Hoàng Sa – Nguyễn Minh Nhị (Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang)

Đặc biệt đây là cơ hội để chính quyền thấy hết tấm lòng sắt son với đất nước của nhân dân từ Bắc đến Nam, từ khắp năm châu -bốn biển dội về! Đó chính là sự bội thu. Không có hữu nghị viển vông Dân gian có câu: “Cạn đìa mới biết Lóc, Trê/ Bày lưng mới biết Rô hay Sặc”. Biển Đông tuy đang dậy sóng, nhưng đã “bày lưng” đủ “các loại cá”. Chung dòng văn hóa Continue reading