netvietnet

Monthly Archives: Tháng Mười 2013

Hạt giống đỏ – Trần Đức Tĩnh

1. – Trung đội Một: “Xong”. Sau tiếng kèn, tiếng kẻng, tiếng còi. Một ngày mới bắt đầu của chúng tôi là tiếng “Xong”. Đối với những học viên tiếng “Xong” mang nhiều ý nghĩa lắm, vì nó chẳng có gì là mới mẻ cả, ngày nào cũng lặp đi lặp lại cái điệp khúc […]

Rượu Chiều – Nguyễn Thành Giang

Hắn chỉ thấy thèm rượu. Giữa cơn giông chiều ào ạt đến, thằng bạn chí cốt và thằng em rễ của hắn đang ngồi nhâm nhi ngồi hiên nhà với mồi là mấy trái ổi. Hắn thì ngồi phía sau cửa số, trên cái giường cũ kỹ, ọp ẹp. Đôi tay hắn bấu chặt vào […]