netvietnet

Monthly Archives: Tháng Sáu 2013

Nơi Các Cụ Neo Đơn Sống An Lòng Vui Vẻ

Con đường nhỏ sạch đẹp dẫn vào nơi các cụ già và người bệnh, người tàn tật neo đơn đang sinh sống vui vẻ, ấm áp tình người đó là Cơ Sở Dưỡng Lão Nuôi Dưỡng Người Già – Bệnh Tật – Neo Đơn Điện Thờ Phật Mẫu Trường Tây ở tại Ấp Trường Giang, […]