netvietnet

Monthly Archives: Tháng Năm 2013

Câu chuyện thiền

10 bức tranh chăn trâu     Chúng tôi xin giới thiệu về “Mười bức tranh chăn trâu” hay “Thập mục ngưu đồ” để chúng ta cùng nhau tư duy, quán chiếu Giáo lý Phật Đà.     Bộ tranh được phát hiện sớm nhất tương truyền là của thiền sư Quách Am (Kakuan hay Kuoan Shihyuan, […]